Oferta

Termosy do przewozu masy asfaltowej

Nasze termosy są używane wszędzie tam gdzie oszczędnie i przyjaźnie dla środowiska jest coś do naprawy. Zwróćmy uwagę, że nasz termos jest wyposażony w nowoczesną technologie podgrzewania oraz łatwą i bezpieczną obsługę, co jest niezbędne do wykonywania prac na najwyższym poziomie.
więcej

Regualcja włazów kanałowych wraz z odnowieniem asfaltu

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z podnoszeniem lub wymianą pierścieni włazów kanałowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN FIX oraz specjalny podnośnik do wymiany i regulacji włazów.
Pierścień włazu kanałowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanego podnośnika. Szczelinę pod pierścieniem lub kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN FIX. Ubytek nawierzchni pomiędzy pierścieniem włazu kanałowego wypełniamy asfaltem wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół studzienki kanalizacyjnej, w których asfalt jest kruchy, popękany lub zerwany możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Termin gwarancji na nasza usługę wynosi 2 lata
UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany włazu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyc wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni.
więcej

Regulacja wpustu deszczowego

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z regulacją lub wymianą wpustów deszczowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN FIX.
Kołnierz wpustu deszczowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanych uchwytów. Szczelinę pod kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN FIX. Ubytek nawierzchni pomiędzy korpusem wpustu deszczowego wypełniamy mieszanką mineralno asfaltową wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół wpustu, w których warstwa asfaltowa jest krucha, popękana lub zerwana możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Termin gwarancji na naszą usługę wynosi 2 lata
UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany wpustu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni
więcej

Montaż samopoziomującego się włazu kanałowego

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z wymianą włazu kanałowego na samopoziomujący sie właz kanałowy wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN FIX:
Wymiana włazu kanałowego na samopoziomujący się właz kanałowy:
Odsłaniamy stary właz kanałowy oraz niezbędną przestrzeń roboczą wokół włazu, a następnie usuwamy stary właz i gruz z przestrzeni roboczej. Usuwamy uszkodzone lub luźne elementy podbudowy lub pierścienie wyrównujące i na nowo odbudowujemy te elementy konstrukcji. Nakładamy pierścień adaptacyjny nowego samopoziomującego się włazu kanałowego o odpowiedniej wysokości zgodnie z danymi producenta, a następnie zalewamy go naszą specjalna zaprawą szybkowiążącą EUROKAN FIX (szybkowiążąca zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym stosowana w celu uzyskania optymalnej jakości). Zakładamy pomocniczy szalunek w celu nałożenia asfaltowego materiału drogowego i wstępnie zagęszczamy ten materiał. Następnie usuwamy szalunek, wstawiamy samopoziomujący sie właz kanałowy i wbijamy go przy pomocy wibratora płytowego do warstwy ścieralnej.
W połączeniu z wymianą starego włazu kanałowego na samopoziomujący się właz kanałowy wykonujemy niezbędne prace związane z odnowieniem nawierzchni wokół studzienki.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Uwaga termin gwarancji na naszą usługę wynosi nawet do 4 lat.
więcej

Remont nawierzchni bitumicznych poprzez naprawę spękań

  • poszerzanie spękań za pomocą frezowania lub oczyszczanie i rozgrzanie spękania gorącym powietrzem pod ciśnieniem 0,6 MPa
  • wypełnianie szczelin asfaltowo- kauczukową masą zalewową
  • posypanie masy drobnym grysem bazaltowym
  • przywrócenie ruchu możliwe już po upływie 15 minut od zalewania