Regulacja włazów kanałowych wraz z odnowieniem asfaltu
Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z podnoszeniem lub wymianą pierścieni włazów kanałowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN FIX oraz specjalny podnośnik do wymiany i regulacji włazów.

Pierścień włazu kanałowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanego podnośnika. Szczelinę pod pierścieniem lub kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN FIX. Ubytek nawierzchni pomiędzy pierścieniem włazu kanałowego wypełniamy asfaltem wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół studzienki kanalizacyjnej, w których asfalt jest kruchy, popękany lub zerwany możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.

Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.

Termin gwarancji na nasza usługę wynosi 2 lata

UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany włazu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyc wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni.

Zakładamy płytę zapobiegającą przedostaniu się nieczystości do wnętrza studzienki kanalizacyjnej, a następnie ustawiamy nad włazem podnośnik pierścienia włazu, który wyposażony jest w silnik.

Podnosimy zapadnięty pierścień włazu i usuwamy uszkodzoną podbudowę.

Wkładamy specjalny metalowy szalunek, uprzednio zwilżając elementy konstrukcji.

Podbudowę całkowicie zalewamy specjalną szybkowiążącą zaprawą EUROKAN FIX modyfikowaną tworzywem sztucznym.

Po około 5 minutach można już usunąć metalowy szalunek.

Zapadnięty wcześniej właz kanałowy jest teraz profesjonalnie wyregulowany. Pod asfaltem nie znajduje się zaprawa albo beton, które prowadziłyby do ponownego osiadania włazu!

Usuwamy popękany asfalt.

Nakładamy emulsję bitumiczną HEVOLIT-Haftkleber polepszającą przyczepność.

Nakładamy pierwszą warstwę asfaltu.

Zagęszczamy wstępnie asfalt.

Zakładamy taśmę HEVOLIT-Fugenband w celu perfekcyjnego uszczelnienia spoin pomiędzy starym a nowym asfaltem.

Nakładamy drugą warstwę asfaltu.

Zagęszczamy asfalt.