Regulacja wpustu deszczowego
Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z regulacją lub wymianą wpustów deszczowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN FIX.

Kołnierz wpustu deszczowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanych uchwytów. Szczelinę pod kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN FIX. Ubytek nawierzchni pomiędzy korpusem wpustu deszczowego wypełniamy mieszanką mineralno asfaltową wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół wpustu, w których warstwa asfaltowa jest krucha, popękana lub zerwana możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.

Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.

Termin gwarancji na naszą usługę wynosi 2 lata

UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany wpustu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni

Zakładamy kosz oraz specjalny lejek przechwytujący nieczystości podczas przeprowadzania regulacji, a następnie ustawiamy nad studzienką podnośnik kołnierza.

Pod kołnierz studzienki wsuwamy uchwyty podnośnika.

Przy pomocy wciągników hydraulicznych podnosimy kołnierz studzienki do poziomu powierzchni jezdni.

Studzienka ściekowa jest teraz podniesiona do poziomu powierzchni jezdni.

Po dokładnym sprawdzeniu poziomu zwilżamy elementy studzienki.

Zakładamy specjalny szalunek gumowy.

Szalunek gumowy wypełniamy powietrzem przy pomocy kompresora.

Podbudowę całkowicie zalewamy specjalną szybkowiążącą zaprawą EUROKAN FIX modyfikowaną tworzywem sztucznym.

Zapadnięta wcześniej studzienka ściekowa jest teraz profesjonalnie wyregulowana.

Szczeliny oraz podłużne i poprzeczne rysy zalewamy masą HEVOLIT-Fugenverguss do wypełniania szczelin.