Remonty i renowacje dróg oraz autostrad

DSK - Cienkie warstwy w budowie nawierzchni na zimno


Przedłużenie okresu użytkowania zamiast drogiej renowacji, wykorzystajcie Państwo możliwości modernizacji przy oszczędności zasobów za pomocą nawierzchni z cienkich warstw na zimno!
Składniki asfaltu do cienkich warstw na zimno to kruszywo o odpowiednim uziarnieniu, wysoko zmodyfi kowana emulsja bitumiczna, woda i cement, mieszane przez maszyny samojezdne i nakładane na starą podbudowę w formie płynnej.
W przekroju poprzecznym następuje wyrównanie nierówności, jak np. kolein, układanie odbywa się z prędkością pieszego.
Po ok. 30 min można znowu jeździć po danym odcinku, grubość warstwy cienkowarstwowej nawierzchni na zimno wynosi średnio tylko jeden centymetr.

Niewątpliwe korzyści:
 • W większości przypadkow można zrezygnować z frezowania.
 • Przy tej metodzie nie ponosi się wysokich kosztow usuwania starej nawierzchni.
 • Układanie "bez podkładu", w stanie płynnym.
 • Dzięki małej grubości warstwy zwykle nie są konieczne żadne roboty regulacyjne.
 • Bardzo niewielkie utrudnienia w ruchu.
 • Już po 30 min można wjechać na dany odcinek.
 • Wysoka wydajność dzienna.
 • W przeciwieństwie do utrwalania powierzchni brak uciążliwości, wynikających z zastosowania grysu smołowanego.
 • Niskie koszty.
 • Oszczędność wartościowych zasobów.
 • Zmniejszenie emisji CO2.

Deformacja, koleiny

Niedostateczne odwadnianie

Wstępne wyprofi lowanie z cienkowarstwową nawierzchnią na zimno 0/8

Po ułożeniu nawierzchni 0/5

Uszkodzenia wskutek zmniejszenia grubości nawierzchni

Wstępne wyprofilowanie - cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno 0/5

Cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno 0/5

Gotowa cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno

Koleiny, pierwsze uszkodzenia

Wstępne wyprofilowanie - cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno 0/5

Wstępne wyprofilowanie - cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno 0/5

Gotowa cienkowarstwowa nawierzchnia na zimno - 25 kg / m2

Droga dojazdowa wcześniej

Po ułożeniu cienkowarstwowej nawierzchni na zimno 0/5, ok. 30 kg / m2

Droga lokalna

Po ułożeniu cienkowarstwowej nawierzchni na zimno 0/5

Zwietrzała, stara nawierzchnia

Po ułożeniu cienkowarstwowej nawierzchni na zimno 0/5


System łatania - szybka i wymagająca mniejszych kosztów naprawa uszkodzeń o małej powierzchni!


Z wykorzystaniem maszyny samojezdnej i tylko dwóch pracowników można szybko, tanio i trwale usunąć każdy rodzaj uszkodzeń punktowych jezdni.

Naprawa następuje w trzech etapach:
 1. Przedmuchiwanie miejsca uszkodzenia sprężonym powietrzem.
 2. Rozpylanie podkładu adhezyjnego z emulsją bitumiczną modyfi kowaną polimerami.
 3. Pokrycie mieszanką kruszywa kamieni szlachetnych/emulsji bitumicznej.

Możliwości zastosowania:
 • Łuszczenie się warstwy wierzchniej nawierzchni, wyboje.
 • Pęknięcia > 2 cm.
 • Osiadanie nawierzchni.
 • Punktowe zmniejszenia grubości, ubytki nawierzchni.

Zalety naprawy:
 • Wymagana mała liczba pracowników i sprzętu, zatem niskie koszty.
 • Wysoka wydajność dzienna (do 10t mieszanki).
 • Wysoka trwałość
 • Układanie równej nawierzchni, "bez podkładu", w stanie płynnym.
 • Uniwersalne zastosowanie.


Uszkodzenia w obrębie środka jezdni

Nanoszenie mieszanki

Miejsce uszkodzenia świeżo po naprawie

Trwale usunięte uszkodzenie