Zaprawa Szybkowiążąca EUROKAN - FIX
Zaprawa zalewowa

Zaprawa zalewowa


Opis:

jednokomponentowa, o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, zaprawa zalewowa naprawcza typu PCC, klasy R4, przeznaczona do napraw nawierzchni drogowych. Wyrób na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Materiał zawiera zbrojenie w postaci włókien syntetycznych. Występuje w wersji z rozproszonym zbrojeniem w postaci nierdzewnych, stalowych włókien o średniej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 1800 MPa. Wchodzi w skład systemu naprawczego REPERO.

ZASTOSOWANIE:
 • do regulowania wysokości pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych
 • do regulowania wysokości kołnierzy wpustów deszczowych
 • do prac związanych z wymianą pierścieni włazów kanałowych studzienek kanalizacyjnych oraz kołnierzy wpustów deszczowych
 • do prac montażowych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy
 • do prac remontowych urządzeń odwodnienia ulicznego w trybie awaryjnym i ekspresowym
WŁAŚCIWOŚCI:
 • wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość mechaniczna
 • możliwość usunięcia szalunku po ok. 10 minutach,
 • możliwość pełnego obciążenia ruchem po ok. 60 minutach
 • zaprawa niskoskurczowa, grubość warstwy do 55mm w jednym cyklu roboczym
 • wysoka odporność na siarczany XA2L / XA1T, niska przepuszczalność chlorków
 • wysoka mrozoodporność, szczelność oraz odporność na destrukcyjne działanie środków odladzających
 • doskonała przyczepność do podłoża betonowego
 • bardzo dobra rozlewność i urabialność
 • materiał jednokomponentowy, bardzo łatwy w przygotowaniu i aplikacji
 • możliwość stosowania do konstrukcji mających kontakt z wodą pitną
 • zaprawa rozlewna, możliwość nanoszenia na powierzchnie poziome oraz w szalunki
 • materiał przeznaczony do nakładania metodą ręczną
 • euro klasa odporności na ogień A1
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU